İmar İlanları

09 Temmuz 2019 Salı

Mustafa Kemal Mahallesi 27584 Ada 1 Parseli ve Park Alanının Kapsayan 81135/1 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Alacaatlı Mahallesi 44430 Ada İmar Planı Değişikliği İlanı

Lodumlu Mahallesi 28516 Ada 1 Nolu Parsel ve 28517 Ada 1 Nolu Parselleri Kapsayan 81205/30 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Meşrutiyet Mahallesi 1087 Ada 3886/5 Parselasyon Planı İlanı

Mustafa Kemal Mahallesi 16357 Ada 2, 16370 Ada 2, 16371 Ada 2 Nolu Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Aziziye Mahallesi 6802 Ada ve Tüm Parselleri ile İhdas Alanını Kapsayan 43800/6 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Zafertepe, Mimarsinan, Seyrantepe Mahalleleri imarın 26580 ada 6, 26587 ada 1, 2, 3, 4, 5, 26588 ada 1 ve 2, 26589 ada 1 ve 2, 26590 ada 1 ve 2, 26591 ada 1 ve 2, 26592 ada 1 ve 2, 26593 ada 1, 2, 3, 26598 ada 1, 2, 3, 26609 ada 1 ve 2, 26617 ada 1, 26632 ada 1 ve 2, 26634 ada 1 ve 2, 26635 ada 1, 2, 3, 26636 ada 1, 2, 3, 26637 ada 1 ve 2, 26650 ada 1, 26667 ada 1, 2, 3, 26668 ada 1, 2, 3 sayılı parseller ile düzenleme ortaklık payından oluşan ibadet alanına ait olan parselin tescili amacı ile 9999 sayılı Maliye Hazinesi ihdas parselini kapsayan 81050/5 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Beytepe Mahallesi 80044 Ada 1 Parsel, 80045 1 Parsel, 80046 Ada 1 Parselleri Kapsayan 81205/31 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Çayyolu Mahallesi, İmarın 13049 Ada 2, 3, 4, 5, 6 Ve 7 Nolu Parsellerindeki Pafta Zemin Uyuşmazlığının Giderilmesi Ve Tapuda Kayıtlı Taşınmaz Alanları İle Hesap Alanları Arasındaki Tecviz Dışı Hataların Düzeltilmesi Amacıyla Hazırlanan 64800/15 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Birlik Mahallesi, 26149 Ada 2 Sayılı Parseli Kapsayan 81031/5 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Alacaatlı Mahallesi, 44423 Ada 2 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Çayyolu Mahallesi, 16816 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Tavsiye Niteliğindeki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İlanı

Eti Mahallesi, 2567 Ada 1, 4, 5 ve 6 Nolu Parselleri Kapsayan 38630/1 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Alacaatlı Mahallesi, 60980 Ada 1 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Mustafa Kemal Mahallesi, 26856 Ada 4 Nolu Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Sancak Mahallesi, 25326 Ada 1 Sayılı Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

Keklikpınarı Mahallesi 27301 Ada 2 Parselde Yer Alan Cami Yerinin, Parselin Güneyinde Park Alanı Vasfındaki İmarın 27300 Ada 5 Parsel İle Yer Değişikliğine İlişkin 81109/4 Numaralı Parselasyon Planı İlanı

İlçemiz Malazgirt Mahallesi, Çaldağ Askeri Güvenlik Bölgesi Kapsamında Kalan 27210/1-2-3-4-5-6, 27211/1-2-3-4-5-6, 27212/1-2-3-4-5, 27236/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 Ve 27237/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Sayılı Ada Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği İlanı

Mutlukent Mahallesi, 16638 Ada Güneyi Doğalgaz Reglaj İstasyonu Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Çamlıtepe Mahallesi 2992 Ada 1 Nolu Parseli Kapsayan 47900/1 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Alacaatlı Mahallesi 309 Ada 5 Nolu Parsel ile 60215 Ada 1 Nolu Parseli Kapsayan 84213/1 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Kızılay Mahallesi 1167 Ada 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 ve 32 Nolu Parsellerini Kapsayan ve Bununla Birlikte Planlar Arasındaki Eksik ve Hatalı İşlerin Düzeltilmesine Yönelik Olarak Pafta Zemin Uyuşmazlığının Giderilmesi Amacıyla Hazırlanan 3629/2 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Oğuzlar Mahallesi, 7236 Adanın Kuzeyindeki Park Alanında Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Yukarı Bahçelievler Mahallesi, 7378 Ada 1 Parselde Trafo Yeri Ayrılmasına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği İlanı

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi 27790 Ada 5 ve 6 Nolu Parseller ve Bitişiğindeki Park Alanından Hazine Adına Yapılan 190 m2’lik İhdas Alanını Kapsayan 81154/18 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Emek Mahallesi 5285 Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nolu Parselleri Kapsayan 23990/3 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Çankaya İlçesi Meşrutiyet Mahallesi İmarın 1087 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 18/A, 19, 23, 23/A, 24, 25, 24, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57” İbaresinin “Çankaya İlçesi Meşrutiyet Mahallesi İmarın 1087 Ada 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 18/A, 19, 23, 23/A, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ve 57” Olarak Düzeltilmesine Yönelik 3886/5 Nolu Parselasyon Planı İlanı

Bu haber 16237 kere okundu.